Foliedruk: sluitwerk en voorbeelden

Wil je echt iets speciaals? Laat dan jouw ontwerp voorzien van foliedruk! Voor het werken met folie moet je wel rekening houden met een aantal zaken voor het ontwerpen van perfect uitvoerbaar drukbestand. 

In dit artikel vertellen we je: 

  • Hoe je mogelijke problemen met sluitwerk herkent 
  • Hoe je problemen met sluitwerk op een andere manier op kunt maken
  • Hoe je omgaat met diapositief foliedruk (uitgespaarde elementen in de folie) 

Dit artikel is een aanvulling op de aanleverspecificaties voor foliedruk. Hieronder leggen we aan de hand van een aantal ontwerpvoorbeelden met foliedruk uit hoe je een perfect uitvoerbaar ontwerp maakt en hoe je je eigen ontwerp controleert.

Sluitwerk 

Met 'sluitwerk' bedoelen we het uitlijnen/centreren van folie-elementen ten opzichte van het fullcolour drukwerk. Omdat de foliedruk, zoals in de aanleverspecificaties foliedruk uitgelegd, met ene kleine marge geplaatst kan worden, hanteren we ook voor sluitwerk marges. Dit omdat we niet kunnen garanderen dat sluitwerk zoals in het ontwerp opgenomen, ook zo strak wordt geproduceerd. Deze marges tonen de veilige ruimte om sluitwerk op te nemen in je foliedruk bestand. 

Voorbeeld 1: geboortekaartje Emily 

(Afbeelding 1 - ontwerp geboortekaartje Emily)

Hierboven is het ontwerp afgebeeld van het geboortekaartje van Emily. Alle folie elementen lijnen uit met het drukwerk en noemen we daarom "sluitwerk". Op de voorzijde wordt het hartje, gecentreerd boven de "i", uitgevoerd in foliedruk, en op de achterzijde zijn dit het hartje gecentreerd in de breedte en de icoontjes boven de geboortegegevens. 

Mogelijke problemen met sluitwerk herkennen 

(Afbeelding 2 - ontwerp geboortekaartje Emily met margekaders) 

In afbeelding 2 is hetzelfde ontwerp afgebeeld, maar met twee kaders om de folie-elementen voor de marges. Aan de hand van de geplaatste margekaders in het ontwerp kun je zien of het geschikt is. 

Marge plaatsing = rood kader 

Dit rode kader is rondom ca. 1mm groter dan het folie-element. Het folie-element wordt ergens binnen dit kader geplaatst tijdens de productie. 

Veiligheidsmarge = blauw kader 

Dit blauwe kader is rondom 5 mm groter dan het folie-element. Dit kader geeft de veiligheidsmarge weer en dient als afstand tussen het folie-element en het drukbeeld te worden gebruikt waarmee het wordt uitgelijnd. 

Op de voorzijde zie je dat het drukbeeld binnen de veiligheidsmarge valt van het hartje. Op de achterzijde is er voldoende marge aangehouden en valt de tekst, waarmee de icoontjes uitlijnen, buiten de veiligheidsmarge. 

Resultaat in combinatie met sluitwerk 

(Afbeelding 3 - ontwerp geboortekaartje Emily met 1mm afwijking) 

In afbeelding 3 zie je het resultaat wanneer de plaatsing van de folie in het uiterste geval daadwerkelijk 1mm afwijking heeft in zowel de breedte als de hoogte. Het hartje op de voorzijde staat niet meer gecentreerd boven de "i" en op de achterzijde lijnen de icoontje niet meer precies uit met de tekst eronder. 

Of de afwijkingen aan wel of niet storend zijn kan je aan de hand van dit voorbeeld zelf bepalen.

Voorbeeld 2: visitekaartjes Roos 

(Afbeelding 4 - ontwerp visitekaartje Roos)

In dit ontwerp wordt op de voorzijde het beeldmerk "OO / oneindigheidsteken" voorzien van goudfolie. Dit is een folie-element in de tekst wat onderdeel uitmaakt van het drukbeeld. Op de achterzijde staat een lijn in de folie welke de tekst "Openingstijden" exact onderstreept. Er is in dit geval zowel op de voorzijde als op de achterzijde sprake van sluitwerk. 

Mogelijke problemen met sluitwerk herkennen 

(Afbeelding 5 - ontwerp visitekaartje Roos met margekaders 

Marge plaatsing = rood kader 

Dit rode kader is rondom ca. 1mm groter dan het folie-element. Het folie-element wordt ergens binnen dit kader geplaatst tijdens de productie. 

Veiligheidsmarge = blauw kader 

Dit blauwe kader is rondom 5 mm groter dan het folie-element. Dit kader geeft de veiligheidsmarge weer en dient als afstand tussen het folie-element en het drukbeeld te worden gebruikt waarmee het wordt uitgelijnd. 

Op de afbeelding met geplaatste margekaders kun je zien dat dit ontwerp in de huidige vorm niet het gewenste resultaat zal krijgen. Plaatsing binnen de marge (rode kader) zal in alle gevallen voor ene onrustig beeld zorgen. 

Resultaat in combinatie met sluitwerk 

In de onderstaande afbeelding wordt duidelijk hoe dit ontwerp in het slechtste geval uitgevoerd zou kunnen worden. 

(Afbeelding 6 - ontwerp visitekaartje Roos productievoorbeeld)

Omdat het beeldmerk precies in de tekstregel tussen de 'R' en de 'S' staat, is dit resultaat zeer storend. Het beeldmerk lijnt zowel niet in de breedte als in de hoogte uit. Hetzelfde geldt voor de achterzijde. Als de gouden streep, zoals in dit geval, 1mm afwijkt in plaatsing, is het resultaat ook storend. In zijn geheel is dit ontwerp niet echt geschikt voor afwerking met foliedruk. 

Alternatief ontwerp zonder sluitwerk

Wel kan er, met een kleine aanpassing in het ontwerp, alsnog een supergaaf visitekaartje worden gemaakt mét goudfolie, zónder sluitwerk. In de volgende afbeelding zie je de oplossing daarvoor. Ook hier is de folie 1 mm uit positie geplaatst, maar is dit helemaal niet storend.  

(Afbeelding 7 - ontwerp visitekaartje Roos aangepast)

Door op de voorzijde het gehele logo in folie uit te voeren, is er geen sprake meer van sluitwerk en zal deze altijd perfect worden uitgevoerd. Op de achterzijde is de lijn in totaal 10mm breder geworden (5mm veiligheidsmarge aan elke kant) en op 5mm afstand de tekst geplaatst. De mogelijke afwijking in plaatsing zal op deze manier niet storend zijn. 

Foliedruk met uitgespaarde elementen (diapositief foliedrukken)

Heb je een ontwerp met uitgespaarde elementen in de foliedruk, zoals een logo of zelfs een volvlak folie? Dan kun je de volgende instructies volgen om het bestand juist op te maken en met eventueel sluitwerk om te gaan. 

Zoals eerder uitgelegd wordt foliedrukwerk als volgt geproduceerd: we drukken eerst het fullcolour deel, dan brengen we hier overheen een softtouch (mat)laminaat aan, en tot slot worden hier overheen de foliedelen aangebracht. 

Volvlak folie 

Als we dan naar onderstaand ontwerp kijken, het "Golden Ticket", dan zien we zwarte tekst (drukbeeld) en een volledig vlak folie. 

(Afbeelding 8 - ontwerp Golden Ticket)

In het ontwerp maak je de tekst echter niet zwart op, maar als een uitsparing in de folielaag. Onder de folie komt een pagina vullende laag zwart. Leg je deze twee op elkaar, dan ontstaat uiteindelijk het gewenste resultaat van zwarte tekst 'op' folie. 

Diapositief in folie-element 

Bestaat je ontwerp niet uit een aflopend volvlak folie, maar heb je wel een uitsparing zoals bij het voorbeeld van het Golden Ticket, bijvoorbeeld in je logo? Dan dien je ook nog rekening te houden met de overlap van je folie en onderliggende CMYK kleurlaag als sluitwerk. 

(Afbeelding 10 - ontwerp Visitekaartje Q Producties) 

Ook in dit ontwerp is de "Q" en de tekst "producties" uitgespaard in de folie laag. Daaronder ligt een zwart vierkant welke voor de opvulling en dus de zwarte tekst zorgt. 

(Afbeelding 11 - laagopbouw logo Q Producties)

Sluitwerk

Om goed om te gaan met sluitwerk, zorg je ervoor dat het zwarte vlak onder de folie-laag rondom 1mm kleiner is dan de folie-laag zelf. Het vierkant waarin de Q en tekst is uitgespaard is in deze 35 x 35mm. Het onderliggende vlak is dan dus 33 x 33mm. 

Verder zorg je ervoor dat de uitsparingen binnen de folie-laag ook minimaal 1mm verwijderd zijn van de randen van het onderliggende zwarte vlak. 

(Afbeelding 12 - marges t.b.v. sluitwerk logo Q Producties)

Vragen of onduidelijkheden?

Heb je vragen over het bovenstaande of zijn er onduidelijkheden? Neem dan contact op met onze klantenservice. We helpen je hier graag verder!