Afloop aanmaken en gebruiken

Afloop is een extra randje/ruimte rondom jouw ontwerp wat ervoor zorgt dat je bij het snijden nooit een lelijk wit randje gaat zien. Het is namelijk heel lastig precies op het eindformaat te snijden. Je kunt het zien als een veiligheidsrandje dus. Dit veiligheidsrandje wordt afgesneden om precies te matchen bij het eindformaat wat je bestelt. Dit veiligheidsrandje vul je volledig op met beeld. Je laat hierin dus het beeld doorlopen (zie voorbeeld hieronder).

Tijdens het aanmaken van een nieuw bestand geef je de gewenst afloop op. Vergeet niet, bij het opslaan/exporteren van de pdf de bleed mee te exporteren. 

Let op: snijtekens (zoals in de afbeelding hierboven) zijn niet altijd gewenst! Raadpleeg hiervoor de aanleverchecklist.