Nieuwe bestanden aanleveren

Heb je via de website een bestand geüpload, maar zijn deze afgekeurd door één van onze orderbegeleiders? Dan kun je via jouw eigen account een nieuw bestand uploaden. Je zoekt de desbetreffende bestelling op en ziet dat de button 'upload' onder het kopjes bestanden weer is geactiveerd. 

Je krijgt vervolgens weer een pop-up die je de mogelijkheid biedt het bestand te uploaden. Wanneer je de bestanden aanbiedt ter productie én de orderbegeleider deze heeft goedgekeurd, kunnen we voor je aan de slag!